Sianel / 15 Ebrill 2019

BBC Radio Wales - Arts Show

Roedd hi’n bleser croesawu Nicola Heywood Thomas (BBC Radio Wales) i’r ŵyl yr wythnos ddiwethaf. Fe fuodd hi’n sgwrsio gyda rhai o’r artistiaid sy’n cyflwyno gwaith yn Diffusion 2019 yn ogystal â Chyfarwyddwr yr Ŵyl, David Drake. Gallwch wrando ar y rhaglen gyfan yma a chlywed mwy am ‘Atgyfodi’, ‘X-Ray Audio’, ‘The Nemesis Machine’ a’r hyn a ysbrydolodd thema’r ŵyl eleni.