Digwyddiad / 4 Ebrill 2019

A Woman's Work - Cynhadledd

Ymunwch â ni i glywed amrywiaeth o ferched sy’n gweithio yn y diwydiant clyweledol yn siarad am eu llwyddiannau a sut maent wedi gorchfygu heriau i ddod yn arweinwyr yn eu meysydd. O lwyddo yn y sector technoleg greadigol neu beirianneg sain, i weithio tu ôl i’r camera, mae’r merched hyn wedi dyfalbarhau gyda’r gyrfaoedd y maent wedi’u dewis ac maent yn newid wyneb eu diwydiannau, gan ysbrydoli llawer mwy o bobl i ddilyn eu hesiampl a pharatoi’r ffordd ar gyfer dyfodol gwahanol.

Siaradwyr yn cynnwys:

Celia Jackson - Phrame Collective

Tuula Alajoki & Johanna Havimäki - Whack ‘n’ Bite

Janire Najera - Diffusion 2019 Artist

Alina Kisina - Diffusion 2019 Artist

Cherie Federico - Aesthetica

Laura Drane - Laura Drane Associates, What Next? Cardiff

Kayeligh Mcleod - Creative Cardiff

Hannah Raybould - BAFTA Cymru

Pria Borg-Marks - Shift

Melin Edomwonyi - Creative Mornings