Digwyddiad / 13 Ebrill 2019

Sgwrs am Arddangosfa - Chapel

Paul Cabuts

Ymunwch â ni i glywed y ffotograffydd Paul Cabuts yn sgwrsio am ysbrydoliaeth a datblygiad ei brosiect, ‘Chapel’, yn ogystal â’i ymroddiad hir-dymor i ddogfennu agweddau o fywyd cyfoes cymoedd De Cymru. Fe fydd Paul hefyd yn trafod dylanwad y capeli ger Oriel y Gweithwyr a’u cyfraniad sylweddol i fywydau pobl a’r gymuned leol.


Wedi egwyl, bydd aelodau ‘Prosiect De Cymru’, sef Dan Wood, Anna Jones, Rebecca Sunflower Thomas, Siôn Marshall-Waters a Jon Pountney, yn trafod y prosiect ffotograffiaeth ddogfennol newydd yma sy’n digwydd ar draws De Cymru.

Proffil Artist

Portread o Paul Cabuts

Paul Cabuts

Am ei fod yn byw yng Nghymru, mae arferion ffotograffig Paul Cabuts wedi canolbwyntio ar Gymoedd de Cymru ers mwy na dau ddegawd. Mae ei waith wedi ymddangos mewn lleoliadau yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt, gan gynnwys Canolfan Ffotograffiaeth Awstralia, Treffpunkt Stuttgart, Yr Almaen ac Oriel Ffotograffiaeth Kaunas, Lithwania. Derbyniodd Cabuts Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, a chafodd ei gomisiynu i weithio ar amrywiol brosiectau ffotograffiaeth yn cynnwys prosiect Capture Wales sydd wedi ennill Gwobr BAFTA Cymru’r BBC. Mae ei ffotograffau i’w cael mewn nifer o gasgliadau gan gynnwys y rheiny yn Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Ffotogallery.
Dyfarnwyd PhD iddo yng Nghanolfan Ymchwil Ffotograffig Ewrop a chwblhaodd MA mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Aberystwyth a BA (Anrh) mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol yn Ysgol Gelf a Dylunio Casnewydd. Cyhoeddodd Gwasg Prifysgol Cymru ei fonograff Creative Photography and Wales yn 2012. Ar hyn o bryd mae’n Gymrodor Ymchwil Anrhydeddus yn Amgueddfa Cymru.