Arddangosfa / 9 Ebrill – 27 Ebrill 2019

FOR THE LOVE OF FILM: Merched yn arwain y ffordd

FOR THE LOVE OF FILM: Merched yn arwain y ffordd
Morag Ross, from the series For the Love of Film © BAFTA/Phil Fisk 2017

I gyd-fynd â'n digwyddiad Noson yng Nghwmni Sian Grigg ar 26 Ebrill 2019, mae BAFTA yn cyflwyno, am y tro cyntaf yng Nghymru, arddangosfa am ddim o bortreadau a gomisiynwyd yn ddiweddar o fenywod yn arwain y ffordd yn y diwydiant ffilm, a gymerwyd o'r gyfres barhaus Love of Film. Cyflwynwyd thema Merched yn Arwain y Ffordd yn gyntaf yng Ngwobrau'r Academi Brydeinig Cymru yn 2018.

Mae portreadau ffotograffig Phil Fisk, sydd wedi'u llwyfannu'n ofalus, yn dathlu'r angerdd a'r gelfyddyd arobryn tu ôl i'r sinema fodern.

O asiantau castio i actorion, artistiaid coluro i gynhyrchwyr, mae'r gyfres yn amlygu y broses gwneud ffilmiau a'r bobl sy'n gwneud iddo ddigwydd, y wynebau enwog o flaen y camera a'r rhai sydd wedi'u cuddio y tu ôl i'r llenni. Mae arddull Fisk yn chwareus, yn drawiadol ac yn aml yn swrrealaidd - gan ddal hanfod cymeriad a gyrfa ei bynciau.

Fel rhan o'r gyfres, comisiynodd BAFTA Fisk i weithio gyda Sian Grigg i greu portread ar leoliad yn ne Cymru, lle o arwyddocâd personol i Grigg gan mai dyma ble naeth yr artist colur tyfu i fyny ac mae yn dychwelyd yno rhwng prosiectau ffilm sy'n mynd â hi o gwmpas y byd. Fel cyn-fyfyriwr yn yr ysgol Gelf, mae'r portread newydd yn cael ei ddadorchuddio'n arbennig yn yr arddangosfa hon, ac mae'n rhodd barhaol i Gasgliad Celf Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.

Cyflwynwyd mewn partneriaeth ag Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, Sgrîn Cymru a Gŵyl Diffusion. Gyda chefnogaeth yr elusen Hobson.