Digwyddiad / 29 Ebrill 2019

Taith y Myfyrwyr o amgylch Gŵyl Diffusion 2019

Cewch glywed am waith Diffusion 2019, Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd, gan David Drake, Cyfarwyddwr yr ŵyl a Ffotogallery.

Gan gychwyn yn 29 Stryd y Castell, bydd y cerddwyr yn teithio yn eu blaenau i Shift (sydd gerllaw Café Nero ar Stryd y Frenhines) ac yna’n gorffen wrth y Porth.

Byddwch yn clywed yn uniongyrchol gan y Cyfarwyddwr am y prosiectau a’r artistiaid hyn:

Os na allwch fynd i’r digwyddiad cyfan, cysylltwch â’r Cydlynydd Digwyddiadau ac Ymgysylltiad, Catherine McKeag ar [email protected].

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer myfyrwyr yn unig.