Digwyddiad / 6 Ebrill 2019

Call It A Day

Greg Wohead

“If you're lost, you can look and you will find me
Time after time”

Dau gwpwl; un rhyddfrydol, un ceidwadol. Un blaengar, un traddodiadol. Un heb ffydd, un sy’n selog i ffydd.

Ddeng mlynedd yn ôl, ar ddiwrnod rhewllyd llawn eira yn yr Unol Daleithiau, treuliodd Greg Wohead a’i bartner bryd hynny brynhawn gyda chwpwl Amish traddodiadol. Mae Call it a Day yn ymwneud â’r cyfarfod annhebygol hwnnw. Mae’r hyn sy’n digwydd wedyn ar y llwyfan yn ail fyw’r cyfarfod hwnnw mewn ffordd ryfedd, swrrealaidd, rhannol fyrfyfyr, gan ailadrodd y digwyddiad eto, ac eto ac eto ac eto.

Mae Call It A Day yn cynnwys datgymaliad o gân enwog Cyndi Lauper 1983, Time After Time, a thameidiau achlysurol o’r ffilm ias thema Amish o 1985, Witness (gyda Harrison Ford yn y brif ran), ac mae’n archwiliad fel caleidosgop o’r ffaith ei bod hi’n amhosib i ni ddeall ein gilydd yn gyfan gwbl.