Digwyddiad / 9 Ebrill 2019

Sgwrs Rhwng - Michal Iwanowski

Sgwrs Rhwng - Michal Iwanowski
© Michal Iwanowski

Dyma gyfle i glywed gan Michal ei hun am y gwaith a'r siwrne drawsnewidiol honno, yn ogystal a gweld pytiau o ffilm ddogfen a profi bwyd Pwylaidd. Bydd gwestai arbennig iawn - Mam yr artist - hefyd yn bresennol.

Yn 2008, daeth Michal Iwanowski ar draws graffiti yn ei ardal yng Nghaerdydd yn dweud "Go home Polish." Wedi digwyddiadau cythryblus 2016 a'r blynyddoedd a ddilynodd, penderfynodd wneud y daith 1,900km o Gymru i Wlad Pwyl ar droed, gyda phasbort Prydeinig mewn un llaw ac un Pwylaidd yn y llall. Y syniad oedd defnyddio'r daith i archwilio'r cysyniad o gartref, gan sgwrsio gyda pobol ar draws y siwrne 105 diwrnod o hyd i geisio canfod ystyr perthyn a dinasyddiaeth yn Ewrop heddiw.