Digwyddiad / 18 Ebrill – 20 Ebrill 2019

Digwyddiad Penwythnos Teulu

Digwyddiad Penwythnos Teulu
© Arnaldo James

Dewch i ymuno â ni am dridiau o hwyl ryngweithiol i’r teulu cyfan. Dros y penwythnos byddwn yn cyflwyno fflach-arddangosfa, ‘Route to Roots’ - arddangosfa o 2017 sy’n dathlu achau a llinach, cysylltiadau a gwahaniaethau, ac sydd wedi ysbrydoli ein rhaglen o weithgareddau amrywiol i bawb o bob oed.

Bydd yr anhygoel Nathan Wyburn yn defnyddio pridd i greu portread arbennig o un o gymeriadau chwedlonol Caerdydd, Ninjah.

Rhwng 11am a 3pm bob dydd yn Shift, mae gyda ni bob math o weithgareddau creadigol a chyffrous - cymerwch gip ar y rhestr isod:

Iau 18 Ebrill

Bydd Nathan yn croesawu teuluoedd i Shift o 11am ymlaen i ddechrau creu’r portread anferth.

Gwener 19 Ebrill
Bydd Nathan yn parhau i weithio ar y portread anferth o Ninjah, a bydd Adeola Dewis (Cyfarwyddwr y Prosiect) a Flow Maugran (Cynllunydd a Gwneuthurwr Gwisgoedd) yn cynnal gweithdy masgiau dawns yr egungun (hynafiad) lle bydd cyfle i chi greu ac ychwanegu eich cynlluniau a’ch geiriau eich hunan i fasg yr egungun (hynafiad).

Sadwrn 20 Ebrill
Dydd Sadwrn: Bydd Adeola a Nathan yn croesawu teuluoedd ar gyfer uchafbwynt mawr y penwythnos, sef perfformiad unigryw i ddathlu creadigaethau’r teuluoedd a’r bobl ifanc. Byddwn yn cyflwyno’r perfformiad rhwng 2pm-3pm.

Mae’r holl weithgareddau uchod yn rhad ac am ddim. Byddwn hefyd yn cynnig lluniaeth ysgafn am ddim ar y safle. Does dim toiledau ar gael yn ein rhan benodol ni o’r adeilad, ond mae toiledau am ddim a chyfleusterau i fabanod yn Arcêd Capitol. Mae gyda ni barc i bramiau a bygis ac mae’r safle’n gwbl hygyrch.