Digwyddiad / 12 Ebrill 2019

Phrame Collective Parti Lansiad

Phrame Collective Parti Lansiad
© Lorna Cabble

Mae PHRAME yn gasgliad anffurfiol a bywiog o bobl sydd am ganolbwyntio ar hyrwyddo a chefnogi gwaith ffotograffwyr benywaidd sy’n dechrau ennill eu plwyf yn ardal De Cymru. Y bwriad, yn rhannol, yw mynd i’r afael â’r diffyg cydbwysedd sy’n bodoli ar hyn o bryd: Mae prinder cyfle i fenywod arddangos a chyhoeddi eu gweithiau ffotograffig, ac mae’r mentrau cydweithredol a ffurfiwyd yng Nghymru hyd yma’n cael eu llywio’n bennaf gan ddynion. Bwriad y fenter gydweithredol yma yw codi proffil y gwaith sy’n cael ei greu gan aelodau PHRAME trwy arddangosfeydd a sgyrsiau a thrwy gefnogi ein gilydd. Mae PHRAME hefyd yn llwyfannu ymyrraethau a digwyddiadau pryfocio llai confensiynol er mwyn herio ystrydebau a holi cwestiynnau pwysig am gyfraniad a gwerth ymarfer artistig menywod a gwthio ffiniau ffotograffiaeth o ran y broses a’r gwrthrych terfynnol.

Ffurfiwyd PHRAME yn 2018 ar y cyd gan Celia Rose Jackson a Lisa Edgar, gyda chefnogaeth Lydia Pang. Mae drws ein menter gydweithredol ar agor i bawb, waeth beth yw eu hoedran, rhyw, hil, dosbarth neu gredo. Ry’n ni’n cynnig croeso cynnes, cyfle i rannu arbenigeddau ac egni ac awyrgylch gynhwysol.