Digwyddiad / 13 Ebrill 2019

CreativeCardiff Dangos a Dweud

Bydd Caerdydd Creadigol yn dod â’i fformat Dangos a Dweud i’r gwagle creadigol newydd, SHIFT, ar ddydd Sadwrn 13 Ebrill 3-4pm, gan ganolbwyntio ar y thema Sain+Llun fel rhan o Ŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd, Diffusion.

Yn ystod y dydd (11am-5pm) bydd Diffusion yn rhoi’r sbotolau ar y gymuned greadigol yng Nghaerdydd a’r ardaloedd cyfagos gyda ffair gwneuthurwyr i roi cyfle i artistiaid, cynhyrchwyr, gwneuthurwyr a dylunwyr arddangos eu gwaith, gwerthu eu cynhyrchion a rhwydweithio o fewn ein byd creadigol bywiog. Dewch i Shift o dan ganolfan siopa Capitol am ddiwrnod o arddangoswyr a sgyrsiau, neu galwch heibio am 3pm i weld ein siaradwyr Dangos a Dweud!

Siaradwyr yn cynnwys:

Ffion Wyn Morris, DJ and sefydlydd Ladies of Rage CDF.

4Pi Productions, stiwdio creadigol yn creu profiadau trochol

Matthew Creed, Pennaeth animeiddio Jammy Custard.