Arddangosfa / 1 Ebrill – 30 Ebrill 2019

As We See It

PHRAME

As We See It
© Tracey Paddison
As We See It
© Megan Winstone
As We See It
© Lorna Cabble

Menter gydweithredol gan ffotograffwyr benywaidd profiadol a rhai sy’n dechrau ennill eu plwyf yw PHRAME. Hon yw sioe gyntaf y fenter ac fe gafodd ei churadu’n arbennig ar gyfer Diffusion 2109. Er bod gweithiau’r arddangosfa’n cyflwyno rhychwant cyfoethog o wahanol arddulliau a chynwys, mae yma strategaethau a dulliau gweithio cyffredin hefyd: Mae nifer o’r artistiaid yn dewis dogfennu’r byd o’u cwmpas; mae nifer hefyd yn cyflwyno eu straeon eu hunain yn ogystal ag ymgysylltu a rhyngweithio i gasglu straeon gan bobl eraill. Hefyd, mae gogwydd pendant yma at fateroliaeth prosesau ffotograffiaeth - yn benodol, prosesau analog sy’n cynnwys defnyddio camerau twll-pin, negatifau papur a phroses cyanotype.

Yn baradocsaidd, mae rhai o’r artistiaid yn rhoi’r argraff nad yw cyfryngau ffotograffiaeth rhywsut yn ddigonol wrth geisio adlewyrchu a mynegi cymlethdodau profiadau bywyd neu’r byd yn gyffredinol. Amlygir hyn gan y defnydd o wahanol gyfryngau a thestun i greu gweithiau cymleth a haenog sy’n gwthio ffiniau diffiniadau confensiynol o ffotograffiaeth.

Mae natur ryngweithiol arddulliau ac ymarfer artistiaid PHRAME, fel unigolion a chydweithfa artistig, yn adlewyrchu theori Nicolas Bourriaud am estheteg berthynol – lle caiff yr ‘artist’ neu’r cyfryngwr ei ystyried yn gatalydd i ryngweithio dynol yn hytrach na bod yn ganolbwynt i’r gwaith. Mae aelodau PHRAME wedi ffeindio bod defnyddio lleoliadau angonfensiynol fel bar coffi, siop wag neu hen eglwys sydd wedi ei haddasu fel mannau cymdeithasol yn cynnig amgylchiadau cynhwysol a chyffrous i archwilio rhai o ystyriaethau allweddol y sgwrs ffotograffig.

Artistiaid
Lorna Cabble
Kate Mercer / Dai Howell
Ayesha Khan
Tess Seymour
Faye Lavery-Griffiths
Tracey Paddison
Savanna Dumelow
Faye Chamberlain
Megan Winstone
Sarah Hayton
Molly Caenwyn
Jane Nesbitt

Proffil Artist

Portread o PHRAME

PHRAME

Mae PHRAME yn gasgliad anffurfiol a bywiog o bobl sydd am ganolbwyntio ar hyrwyddo a chefnogi gwaith ffotograffwyr benywaidd sy’n dechrau ennill eu plwyf yn ardal De Cymru. Y bwriad, yn rhannol, yw mynd i’r afael â’r diffyg cydbwysedd sy’n bodoli ar hyn o bryd: Mae prinder cyfle i fenywod arddangos a chyhoeddi eu gweithiau ffotograffig, ac mae’r mentrau cydweithredol a ffurfiwyd yng Nghymru hyd yma’n cael eu llywio’n bennaf gan ddynion. Bwriad y fenter gydweithredol yma yw codi proffil y gwaith sy’n cael ei greu gan aelodau PHRAME trwy arddangosfeydd a sgyrsiau a thrwy gefnogi ein gilydd. Mae PHRAME hefyd yn llwyfannu ymyrraethau a digwyddiadau pryfocio llai confensiynol er mwyn herio ystrydebau a holi cwestiynnau pwysig am gyfraniad a gwerth ymarfer artistig menywod a gwthio ffiniau ffotograffiaeth o ran y broses a’r gwrthrych terfynnol.

Ffurfiwyd PHRAME yn 2018 ar y cyd gan Celia Rose Jackson a Lisa Edgar, gyda chefnogaeth Lydia Pang. Mae drws ein menter gydweithredol ar agor i bawb, waeth beth yw eu hoedran, rhyw, hil, dosbarth neu gredo. Ry’n ni’n cynnig croeso cynnes, cyfle i rannu arbenigeddau ac egni ac awyrgylch gynhwysol.