Arddangosfa / 1 Ebrill – 30 Ebrill 2019

Timeshifts / Before the Content

Kurt Laurenz Theinert

Timeshifts

Cuddio’r gwrthsafol – troi’r byrhoedlog yn weladwy. Egwyddor newydd ar gyfer cynrychioli amser mewn ffotograffiaeth. Mae cyfres Timeshifts yn defnyddio egwyddor nodweddiadol ffotograffig i gynrychioli amser mewn ffordd newydd; lle mae’r negatif a’r positif yn cyd-niwtraleiddio’u hunain mewn lliw, disgleirdeb a chyferbyniad. Mae Timeshifts yn wahanol i ddulliau ffotograffig eraill fel cymylu symudiad (motion blur) neu ddilyniannu (sequence) gan mai dim ond y newid mewn amser y mae’n ei ddangos. Mae holl elfennau eraill y ddelwedd yn niwtraleiddio i 50% llwyd. Fel y mae dau bwynt gwahanol yn ein galluogi i weld gofod, mae troslunio dwy ennyd o amser yn dangos gofod o amser.

Before the Content

Mae Before The Content yn gyfres o ffotograffau heb gamera. Ond, fel ffotograffau, maent yn cynnig ciplun. Maen nhw’n dangos yr ennyd fer honno yn natblygiad gwefan lle gellir gweld yr adeiledd, cyn i’r cynnwys gael ei lwytho. Ar adeg pan mae cynnwys a negeseuon yn ein llethu, mae’r gweithiau yma’n cynnig hoe fach i ni oedi ac agor ein hysbryd a’n dirnadaeth.

Derbyniad Agoriadol
Gwener 5 Ebrill, 3 - 4pm

Proffil Artist

Portread o Kurt Laurenz  Theinert

Kurt Laurenz Theinert

Mae Kurt Laurenz Theinert yn ffotograffydd ac artist sy’n perfformio’n fyw gyda golau a chyfryngau. Mae wedi arddangos a pherfformio gyda’r ‘piano gweledol’ ledled y byd – yn Sao Paulo, Llundain, Sydney, Berlin, Efrog Newydd a Singapore. Yn ei weithiau, mae’n canolbwyntio ar brofiadau gweledol sy’n rhydd o unrhyw berthynas â delweddau, lluniau neu ffurfiau diriaethol. Yn hytrach, mae’n defnyddio ei ymarfer artistig i ymestyn a cheisio cyrraedd estheteg haniaethol a lleihaol. Yn ei dro, ynghyd â’i ddyhead i ddifateroli, mae hyn wedi ei arwain oddi wrth ffotograffiaeth i ganolbwyntio ar ddefnyddio golau fel cyfrwng ei ymarfer.